KATILDIĞIMIZ SERTİFİKA PROGRAMLARI

*2003 – İVHO*, Klinik Radyoloji ve Genel Tümör Bilimleri ve Temel Ultrasonografi, İstanbul

*2004 – İVHO, Köpeklerde Miyokardial ve Valvular Hastalıkların Teşhis ve Tedavisi, İstanbul

*2005 – HİLL’S, Köpeklerde Eklem Sağlığı ve Klinik Tedavilerinde Gelişmeler, İstanbul

*2005 – KHVHD*, Endokrin Sistem Hastalıklarına Bağlı Deri Problemleri, İstanbul

*2010 – KHVHD, Anadolum Kongresi, İstanbul

*2011 – VCD*, Veteriner Üroloji Sempozyumu, Bursa

*2011 – KHVHD, Küçük Hayvan Hekimliğinde İnhalasyon Anestezisi, İstanbul

*2011 – KHVHD, Küçük Hayvan Hekimliğinde Abdominal Ultrasonografi, İstanbul

*2011 – İVHO, Kedi ve Köpeklerde Lenfoma Klinik Laboratuvar ve Yöntemi, İstanbul

*2011 – KHVHD, Toraks Görüntüleme ve Teşhiş Kriterleri, İstanbul

*2012 – KVHO*, Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği Kursu, Kocaeli

*2014 – Köpek ve Kedilerde kalp Yetmezliğinin Yönetimi

*2014 – Köpek ve Kedilerde Karaciğer Hastalıklarında Genel Tedavi Prensipleri

*2014 – KHVHD*, Dokuzuncu Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Kongresi

*2018- KHVHD*,  On üçüncü Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Kongresi

2018-  Kedi ve Köpeklerde kan parametrelerinin yorumlanması, Bursa

2019- Kedi ve Köpeklerde PRP ve Kök hücre eğitimi, İstanbul

Kurum Kısaltmaları:

*İVHO: İstanbul Veteriner Hekimler Odası
*KHVHD: Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği
*VCD: Veteriner Cerrahi Derneği
*KVHO: Kocaeli Veteriner Hekimler Odası