HİZMETLERİMİZ

 • Muayene
 • Teşhis
 • Tedavi
 • Kemoterapi
 • Aşı
 • Ameliyat
 • Ultrason – Doppler
 • Dijital Röngen
 • Endoskopi
 • Diş Temizliği
 • Tahliller
 • Yoğun bakım
 • Mikroskop
 • ELISA Testleri
 • Patoloji – Sitoloji,  Kültür ve Antibiyogram
 • Hormon analizleri
 • MR, tomografi 
 • Alerji Testleri
 • Kuduz titrasyon testi

MUAYENE- TEŞHİS – TEDAVİ

Kedi, köpek, kuş, tavşan gibi  evcil dostlarımızın her türlü muayenesi,  teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.

DAHİLİYE ( İÇ HASTALIKLARI )

Kliniğimizde sindirim, kalp, akciğer, böbrek, kan hastalıkları,  kanser, kas-eklem hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, hormonal, alerjik ve immünolojik hastalıklar,  yaşlı( geriatri )  hastaların teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.


AMELİYATHANE

Ameliyatlarımız tam otomatik anestezi cihazı (  gaz anestezisi ) ile  monitörize edilerek  daha  güvenli bir şekilde yapılmaktadır

KAS VE TENDO HASTALIKLARI

Dünya Veteriner Kliniğinde; kas, deri ve yumuşak doku yaraları ve deri tümörleri,  tendo kopmaları operasyonları yapılmaktadır

KARIN BÖLGESİ ( ABDOMEN AMELİYATLARI )

Dünya Veteriner Kliniği’nde mide torsiyonu,  gastrotomi, diagnostik laparotomi,  enterektomi, enterotomi, rectum diverticulum,mega kolon prolapsus recti,  anal keselerin ve tümörlerinin alınması; safra kanalı tıkanıklığı, dalak ameliyatları,
böbrek taşları ve tümörleri, nefrektomi, üretrectomi, idrar kesesi taşları ,dişilerin erkekleştirilmesi  ve tümörü operasyonları kliniğimizde gerçekleştirilmektedir.

JİNEKOLOJİK OPERASYONLAR

Ovariohisterektomi ( dişi kısırlaştırma ameliyatı ), orsidektomi  (erkek kısırlaştırma ameliyatı ), sezeryan, pyometra,  prolapsus vagina ,meme  tümöri operasyonları yapılmaktadır.

FITIK OPERASYONLARI
Hernia diyaframatika, göbek, perineal,  inguinal,  kasık ve karın fıtıkları operasyonları yapılmaktadır.

KULAK OPERASYONLARI
Dünya Veteriner Kliniği’nde; kulak kepçesi hematomu, rezeksiyonu, dış kulak kanalı drenajı ve polip rezeksiyonu operasyonları gerçekleşmektedir.

*** Kliniğimizde estetik amaçlı kulak  ve kuyruk kesimi ameliyatı yapılmamaktadır.

GÖZ HASTALIKLARI OPERASYONLARI

Dünya Veteriner Kliniğinde; dostlarımızın göz kapaklarında oluşan kitlelerin operatif tedavisi, harder bezi hiperplazisi operasyonu, göz kapağı problemleri (ektropium, entropium,), konjuktiva yırtıkları ve kornea yaralanmaları durumunda cerrahi müdahale yapılmaktadır.

KEMOTERAPİ
Lenfoma, lösemi, TVT (Transveneral tümör) deri, kemik vs. tömör olgularında ,uygun görülen kemoterapi  protokolleri yapılmaktadır.

KLİNİĞİMİZDE YAPILAN TESTLER

HEMOGRAM ( KAN SAYIMI )

Bünyemizde kullandığımız hemogram cihazı , özellikle Lokositleri ( WBC ) , NÖTROFİL, LENFOSİT, EOSİNOFİL,MONOSİT , BAZOFİL,   alt parametrelerini tayin ettiği için,  Kansızlık ( anemi ), enfeksiyon hastalıkların ( viral hastalıklar, bakteriyel hastalıklar, allerjiler, bazı paraziter hastalıkların  ), pıhtılaşma faktörlerinin tayininde kullanılmaktadır

Karaciğer, Böbrek, Kalp, Kas , kolesterol, şeker , dolaşım sistemi hastalıklarında teşhis ve tedavisinde kullandığımız cihazdır.

BİYOKİMYA

Karaciğer, Böbrek, Kalp, Kas , kolesterol, şeker , dolaşım sistemi hastalıklarında teşhis ve tedavisinde kullandığımız cihazdır.

İDRAR TAHLİLİ

İdrar da ,  farklı olarak , creatin, mikroalbumin parametrelerine  baktığı için, teşhis ve tedavi de bizlere, teşhise giden yolda  yardımcı olmaktadır

Dünya Veteriner Kliniği’nde İdrar tahlili ve gerekli görüldüğünde mikroskobik muayene ve özel boyalarla yapılan frotiler de muayene yapılabilmektedir.

( sistit, idrar taşları ,idrarda parazitlerin muayenesi )

HORMON ANALİZLERİ:

Dünya Veteriner Kliniği bünyesinde bulunan hormon cihazımız ile , dostlarımızın hormonal sorunlarıyla ilgili testler yapılmaktadır, hormon cihazımız ile aşağıda ki testler yapılabilmektedir

cCYSTATİN C ( KÖPEK SİSTATİN C )

Köpeklerde böbrek  oluşabilecek ilk hasarda , kan kreatin değerine kıyasla daha erken sonuçalınabilen parametre

fCYSTATİN C ( KEDİ SİSTATİN C )

Kedilerde böbrek  oluşabilecek ilk hasarda , kan kreatin değerine kıyasla daha erken sonuçalınabilen parametre

fPL( kedi pankreatik testi),

fLP , pankreasa spesifik enzimdir. Pankreatit şüphesi durumlarında bakılan testtir

cPL ( Köpek pankreatik enzim)  ,

cPL ,pankreasa spesifik enzimdir. Pankreatit şüphesi durumlarında bakılan testtir

cRP( köpeklerde enfeksiyon),

Enfeksiyon, yangı, sistit, parvovirüs enfeksiyonu, pyometra, pneumoni, leptospira, leishmania, tömörler, hemangiosarkoma, lenfoma, adenokarsinoma, immnun hemolitik anemi, immun trombositopeni, idiyopatik poliartrit şüpheli durumlarında bakılan hormonal parametre

fSAA ( kedi serum amiloid )

Yaygın ve enfeksiyon şiddetinin belirlenmesinde, Fip ve enteric corona virus tanısında,tümör lenfoma, immun hastalıklar, hipertiroid, kronik böbrek hastalığı, diabetus mellitus , Fip ,enfeksiyon, yangı, otitis media, akut pankreatit, kolanjit tanısında bakılan parametre

cPROG ,

Progesteron ovaryumlar tarafından üretilen ve  plasenta tarafından üretilen , uterusu hamileliğe hazırlayan hormondur. gebeliğin takibinde kullanılan hormonal testtir.

Cortisol

Cushing ( hiperadrenokortikoizim )  hastalığı, addison hastalığı  tanısında kullanılan ,kandan bakılan hormonal parametre

TSH

Kedi ve köpeklerde tiroit hastalığından şüphe duyulduğunda bakılıyor

T- 4

Kedi ve köpeklerde tiroit hastalığından şüphe duyulduğunda bakılıyor

HbA1c

Tip 1 ve tip 2 diyabetini ( şeker hastalığı ) teşhis etmek ve diyabetinizi ne kadar iyi yönettiğinizi izlemek için kullanılan yaygın bir kan testidir.

NTPproBNP

kalp yetmezliği, mitral kapak hastalığı, dilate kardiyomiyopati, kardiyomiyopati  hastalıklarını teşhis etmeye ve izlemeye yardımcı olmak için kullanılan kan testi

D-DİMER ,

DIC ( yaygın damar içi pıhtılaşma )  Pulmoner emboli, sistemik tromboz, konjestif kalp yetmezliği

GAİTA TAHLİLİ

Dünya Veteriner Kliniği’nde direkt, gerekli görüldüğünde fluatasyon ve sedimantasyon veya özel boyama yöntemleriyle mikroskop yardımı ile gaitada parazit, bakteri, mantar incelemeleri yapılmaktadır.

MİKROSKOBİK İNCELEMER

1-Kan , kan parazitler, lösemi, eritrosit ve lökosit şekil bozuklukları   mikroskop altında incelenir

2- Burun akıntısı, göz akıntısı ,

3- Kulak kiri ( kulak mantarı , kulak enfeksiyonu kulak uyuzu ayrımının yapılmasında gereklidir. )

4 -Deri hastalıkları

5 – Gaita  tahlili , parazit larva ve yumurtaları, bakteriyel durumların incelenmesi

6- İdrar örneklerinden hazırlanan örnekler,

Yukarıda ki örnekler ; Giemsa, Gram, Diff-Quick, MCC Boya, Lugol, Metilen Blue  boyaları kullanılarak,  hastalıkların teşhisinde kullanılmaktadır

KAN ÖRNEĞİ ANALİZLERİ:
Dünya Veteriner Kliniği’nde Periferik yayma ile aneminin çeşidi, kan parazitleri, lösemi, eritrosit – lökosit şekilleri muayenesi yapılmaktadır.

PATOLOJİ-SİTOLOJİ:
Seröz akıntılar  (  burun akıntısı, göz akıntısı, salya akıntısı, vajinal akıntı, karın ve göğüs boşluğu iaspirasyon sıvısı  ) özel boyalarla boyanarak mikroskopta incelenerek, hastalığın teşhisinde rehber olmaktadır.

KÜLTÜR ANTİBİYOGRAMI:
Şüpheli durumlarda anlaşmalı laboratuvara örnekler gönderilerek, çıkan sonuçlara göre tedaviler düzenlenmektedir.

ALLERJİ TESTLERİ:
Kan örneği alınarak, allerji testi  laboratuvar kanalı ile yapılmaktadır.

DİGİTAL RÖNTGEN: ( CR )


Dünya Veteriner Kliniği’nde Ortopedik problemler, Gastro – İntestinal Sistem, Üriner sistem, Solunum Sistemi, Dolaşım Sistemi ile ilgili çekimler yapılabilmektedir. (Gerekli durumlarda Sindirim Sistemi ve Üriner Sistemi hastalıklarında kontrast  madde ile çekimler yapılabilmektedir).

YOĞUN BAKIM

MR,TOMOGRAFİ 

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI:

Dünya Veteriner Kliniği’nde , diş temizliği, diş çekimi; ayrıca diş eti üremesi  ( epulis  ) operasyonları yapılmaktadır.

ELİSA TESTLERİ: 

Dünya Veteriner Kliniği’nde Köpekler için; Distemper virüs testi, Parvovirus, Lyme, Leischmania, Ehrlichia, Drofilaria testleri yapılmaktadır.
Dünya Veteriner Kliniği’nde Kediler için; FIV ( Kedi AIDS virüsü ) FIP ( feline infeksiyöz peritonitis ), FeLV ( felin leucemia virüs), Toxoplasma antijen-antikor testleri yapılmaktadır.

AŞILAR
Kedi, köpek ve tavşanlarımızın aşıları bir program dâhilinde yapılmaktadır. Aşı programı olarak , Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneğinin, Bilim İnsanlarına hazırlattığı rehberdeki aşı programı uygulanmaktadır.

KÖPEK AŞILARI

Distemper (Köpek Gençlik Hastalığı):

Köpeğin solunum, sindirim, deri, göz ve sinir sistemine bulaşan son derece bulaşıcı ve çoğu kez ölümcül olabilen bir viral hastalıktır.

Parvovirüs (Kanlı İshal):

Semptomlar, ishal (ileri dönemlerde kanlı ishal ) yüksek ateş ve kusma olan ölümcül bir viral hastalıktır.

Adenovirüs (Bulaşıcı Hepatit):

Yüksek ateş, susuzluk, iştahsızlık, karın ağrıları, karaciğer hasarı ve kanamaya yol açan viral bir hastalıktır.

Parainfluenza (Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu):

Bu virüs üst solunum yollarında enfeksiyona neden olur.

Leptosipirozis:

Hasta hayvanların burun akıntıları, idrar ve ya salyaların teması ile yayılan diğer köpeklere bulaştığı gibi insanlara da bulaşabilen zoonoz bir bakteriyel hastalıktır.

Bordotella Bronchiseptika:

Üst solunum yolları enfeksiyonuna neden bakteriyel enfeksiyondur.

Kuduz:

Bütün memelilere bulaşabilen ölümcül viral hastalıktır.

KEDİ AŞILARI

Panleucopenia (Kedi Gençlik Hastalığı):

Son derece bulaşıcı ve çoğu kez ölümcül viral enfeksiyondur.

Feline Viral Rhinotracheitis:

Üst solunum yollarının çok bulaşıcı viral enfeksiyonudur. Aşı tek korunma yöntemidir.

Calcivirüs:

Üst solunum yollarının çok bulaşıcı viral enfeksiyonudur. Aşı tek korunma yöntemidir.

Feline Leucemia Virüs:

Öldürücü ve bulaşıcı viral bir enfeksiyondur, gerekli durumlarda yapılması tavsiye edilmektedir. ( özel durumlarda aşı programına dahil edilmektedir )

AŞI  ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESI GEREKEN UNSURLAR

1- Evcil dostumuz önce Veteriner Hekim tarafından muayene edilir, sağlıklı olup herhangi bir sakıncalı bir durum yok ise aşısı yapılır.

2 – Aşılama öncesi iç ve dış parazit tedavisi yapılmalıdır.

3- Hamilelik ve kızgınlıkta olan kedi ve köpeklere aşı uygulanmamalıdır.

4-Antibiyotik ve kortikosteroid gibi ilaç uygulanmış hastalara aşı yapılmamalıdır. Bu durumda aşı en erken bir hafta sonra yapılmalıdır.

5- Aşılama öncesi ve sonrasında iki gün banyo yaptırılmamalıdır.

6- Yakın zaman diliminde uzun bir seyahat düşünülüyorsa Veteriner Hekim’e haber verilmelidir.

7-Aşı programı bittikten yaklaşık bir hafta sonra yavruyu dışarı çıkarıp gezdirebilirsiniz.

ELİSA TESTLERİ: 

Dünya Veteriner Kliniği’nde Köpekler için; Distemper virüs testi, Parvovirus, Lyme, Leischmania, Ehrlichia, Drofilaria testleri yapılmaktadır.
Dünya Veteriner Kliniği’nde Kediler için; FIV ( Kedi AIDS virüsü ) FIP ( feline infeksiyöz peritonitis ), FeLV ( felin leucemia virüs), Toxoplasma antijen-antikor testleri yapılmaktadır.

Mikroçip uygulama ve pet pasaport

Kliniğimiz bünyesinde 6 aylığa kadar olan kedi – köpeklere mikroçip takılıp , pet pasaportu hazırlanmaktadır.

Kuduz titrasyon testi 

 
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 4, 6, 17 ve Uygulama Yönetmeliği’nin 7, 10 ve 21. maddelerinde bahsedilen, sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması için oluşturulmuş, özel ve kamu kurumlarının kullanım ve istifadesine sunulan bir elektronik kayıt sistemidir.
             
YURT DIŞI SEYAHATLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR:

Kuduz titrasyon testi:
Kan örneği Avrupa Birliği tarafından akreditasyonu kabul edilmiş laboratuvara örnek gönderilmektedir.
Gönderilen örnekler, her hafta SALI günleri test yapılmakta olup, süresi 2 iş günüdür. Test edilecek serumlar en geç pazartesi günü mesai bitimine kadar laboratuvarda test edilecek serumlar laboratuvara geliş tarihlerine göre sıralama yapılarak ona göre iş planı yapılmaktadır. Sonuçlar 1 ile 3 hafta içerisinde gönderilmektedir (herhangi bir aksaklık olmadığı takdirde).

 A.B. üye ülkelerine yolcu beraberinde götürülecek kedi, köpek ve gelincikler için İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünce hayvan sahiplerine “Yurtdışı Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası” düzenlenebilmesi için aşağıda belirtilen kriterlerin yerine getirilmiş olması gerekir.

Bazı durumlarda, her ülkenin canlı hayvan kabulünde değişiklikler olabileceğinden dolayı, gidilecek ülkenin konsolosluğuna sorularak olası değişiklikler öğrenmelidir.

1-Hayvanlara ISO 11784 veya 11785 standardına uygun elektronik tanımlama sistemi (mikroçip) takılmış olması gerekir.

2 – Aşılamadan en erken 30 gün sonra hayvandan kan örneği alınarak kuduz aşısı, antikor titrasyon testinin yaptırılması.

3- Test sonuçlarının en azından 0,5 IU/ml2 ye eşit olması gerekir.

4- Hayvan sahipleri hayvanlarını, ancak titrasyon testi için kan alınma tarihinin üzerinden 3 ay geçtikten sonra çıkarabileceklerdir.

5- Titrasyon testinin olumlu çıkması ve aşı  prospektüsünde belirtildiği  gibi  kuduz aşısının uygun zamanlarda  tekrar  yapılmış olması durumunda;   yeniden  titrasyon  testi  yaptırmaya  gerek yoktur.

6- İngiltere, Malta, İsveç ve İrlanda’ ya gidecek hayvanlar için ise kuduz titresine ilişkin yukarıdaki kurallar aranmaz. Bu ülkelere yolcu beraberinde götürülecek hayvanların uygun bir elektronik tanımlama sistemine (mikroçip) sahip olması yeterlidir.  Ancak bu ülkelere gidecek  hayvanların girişlerinde 3 ila 6 ay arasında karantina uygulamasına  tabi tutulacakları göz önünde bulundurulmalıdır.

7- Hayvan sahipleri bağlı bulundukları belediye başkanlığından sahip oldukları hayvana ilişkin menşei şahadetnamesi almak zorundadır.  Yine hayvan sahipleri almış oldukları bu belge ile bağlı oldukları İlçe Tarım Müdürlük’lerine müracaat ederek “ Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu “ almalıdır. ( Bu rapor merkez ilçeler diye adlandırdığımız Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ilçeleri için aranmaz.)

8- Hayvan sahipleri yukarıda zikredilen bütün bu belgeleri tamamlayarak İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi’ ne müracaat eder.  İstenilen belgelerin tamam olması durumunda; Müdürlüğümüzce “ Yurtdışı Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası düzenlenir.

Kaynak: http://www.istanbultarim.gov.tr // Detaylı Bilgi İçin: 0 216 3024100 – 1194 ve 1196

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Çalışma saatlerimiz: Kliniğimiz, hafta içi ve Cumartesi: 09:00 – 19:00, Pazar: 10:00-14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.