Kedilerde Toxoplazma

Toxoplasma gondii, bir parazit çeşididir. Kediler, Toxoplasma gondii’yi doğal olarak taşıyan ve dışkı yoluyla dışarıya bırakan ana konakçılardır. İnsanlar ve diğer hayvanlar, enfekte toprak veya su ile temas ederek veya enfekte et yiyerek enfekte olabilirler.

Kedilerde Toxoplasma,enfeksiyonu genellikle semptomlara neden olmaz, ancak bazı durumlarda ishal, kusma, iştah kaybı ve ateş gibi belirtiler görülebilir. Kedinin bağışıklık sistemi enfeksiyonla mücadele eder ve genellikle 1-2 hafta içinde iyileşir.

Toxoplasma enfeksiyonu insanlar da genellikle hafif semptomlara neden olur veya hiç semptom göstermez. Ancak, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle, hamile kadınlar, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ve işlenmemiş et tüketen kişiler, enfeksiyondan kaçınmak için dikkatli olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

Kedilerde patoloji

KAN PATOLOJİSİ
Kan hücreler ve plazmadan oluşan özelleşmiş bir bağ doku tipidir. Bu elemanlar, kan, antikoagulan
(pıhtılaştırmayı engelleyen) içeren bir tüp içerisinde toplayıp santrifuj edildiğinde ayrılabilir. Sedimente
edilmiş eritrositler (kırmızı kan hücreleri) kan hacminin yaklaşık %45 ‘ini oluşturur. Eritrosit seviyesinin
hemen üzerinde bulunan beyaz gri renkli örtü (bufty coat) tabakası lökositleri (beyaz kan hücreleri) ve
trombositleri içerir. Altta kırmızı kan hücrelerinin bulunduğu, üst kısımdaki şeffaf sıvıya plazma denir.
Plazma, kanın sıvı bileşenidir. Plazma tuzlar ve organik bileşenlerden (aminoasit, lipitler, vitaminler,
proteinler ve hormonlan içeren) oluşur. Antikoagulanların yokluğunda, kanın hücresel elemanları, plazma
proteinleri ile birlikte (çogunlukla fibrinojen), test tüpünde bir pıhtı oluşturur. Pıhtının sıvı kısmına serum
denir ve özellikle fibrinojen içermez.
Eritrositler kırmızı kan hücreleri (Yunancada erythros, kırmızı; kytos, hücre) çekirdek içermeyen,
bikonkav şekilli hücrelerdir. Kırmızı kan hücreleri organellerden yoksundur ve hemoglobin, glikolitik enzimler
içeren plazma membranından oluşur.
Kan analizlerinin sonuçlarını anlayabilmek için aşağıda bazı kavramların açıklamaları yapılmıştır.
RBC: Red Blood Cells (Kırmızı kan hücrelerinin–eritrosit- sayısı
Bunlar oksijen taşıyan hücrelerdir. Ağır egzersiz ve yüksek rakımda sayıları artarken düşük olması
kansızlık (anemi) veya kan kaybını gösterir. Ayrıca hemolize neden olan bazı ilaçlar da eritrosit sayısını
azaltabilir.
-HGB:Hemoglobin(HB)
Kandaki toplam hemoglobin miktarını gösterir. Anemi, kan kaybı, polistemi (eritrosit sayısının
normalden fazla olması) v.b. durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Polistemi, egzersiz ve yüksek rakım
hemoglobin miktarını artırırken anemi ise hemoglobin miktarını azaltır.
-HCT:Hematokrit
Kandaki total hücre volümünün tüm kana oranıdır . Bir başka ifadeyle kanın şekilli elemanlarının
tüm kana oranıdır. Anemi ve kan kaybı gibi durumlarda miktarı azalır. Buna karşılık vücut su kaybederse
(kusma v.b.) ya da yüksek rakımda hematokrit miktarı artar.
-MCV: Ortalama Eritrosit Hacmi: (mean corpuscular volume)
Ortalama eritrosit Hacmi (MCV) ve ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu anemi tanısında
klinik olarak çok önemlidir. MCV değeri kan sayım cihazlarında elektronik olarak hesaplanabildiği gibi
aşağıdaki formülle de hesaplanabilir.

KATILDIĞIMIZ SERTİFİKA PROGRAMLARI

*2003 – İVHO*, Klinik Radyoloji ve Genel Tümör Bilimleri ve Temel Ultrasonografi, İstanbul

*2004 – İVHO, Köpeklerde Miyokardial ve Valvular Hastalıkların Teşhis ve Tedavisi, İstanbul

*2005 – HİLL’S, Köpeklerde Eklem Sağlığı ve Klinik Tedavilerinde Gelişmeler, İstanbul

*2005 – KHVHD*, Endokrin Sistem Hastalıklarına Bağlı Deri Problemleri, İstanbul

*2010 – KHVHD, Anadolum Kongresi, İstanbul

*2011 – VCD*, Veteriner Üroloji Sempozyumu, Bursa

*2011 – KHVHD, Küçük Hayvan Hekimliğinde İnhalasyon Anestezisi, İstanbul

*2011 – KHVHD, Küçük Hayvan Hekimliğinde Abdominal Ultrasonografi, İstanbul

*2011 – İVHO, Kedi ve Köpeklerde Lenfoma Klinik Laboratuvar ve Yöntemi, İstanbul

*2011 – KHVHD, Toraks Görüntüleme ve Teşhiş Kriterleri, İstanbul

*2012 – KVHO*, Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği Kursu, Kocaeli

*2014 – Köpek ve Kedilerde kalp Yetmezliğinin Yönetimi

*2014 – Köpek ve Kedilerde Karaciğer Hastalıklarında Genel Tedavi Prensipleri

*2014 – KHVHD*, Dokuzuncu Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Kongresi

*2018- KHVHD*,  On üçüncü Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Kongresi

2018-  Kedi ve Köpeklerde kan parametrelerinin yorumlanması, Bursa

2019- Kedi ve Köpeklerde PRP ve Kök hücre eğitimi, İstanbul

Kurum Kısaltmaları:

*İVHO: İstanbul Veteriner Hekimler Odası
*KHVHD: Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği
*VCD: Veteriner Cerrahi Derneği
*KVHO: Kocaeli Veteriner Hekimler Odası

VETERİNER HEKİM SERKAN YÜKSEL

Memleketi Artvin’de 1978 yılında doğdu. 1995-2000 yılları arasında Kars, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Klinisyen Veteriner Hekimlik deneyimlerini  2000-2004 yılları arasında İstanbul- Etiler’de JU-EN Veteriner Kliniği’nde,  2004 -2012 yılları arasında ise İstanbul-Levent’te Elephant Veteriner Kliniği’nde devam etti.

Veteriner Hekim Serkan Yüksel, tüm bu birikimlerini 2013 yılından itibaren ,Pendik Kurtköy’de yer alan Dünya Veteriner Kliniği’nde evcil dostlarımızın sağlığı için hizmet vermeye devam etmektedir.

Çalışma saatlerimiz: Kliniğimiz, hafta içi ve Cumartesi: 09:00 – 19:00, Pazar: 10:00-14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.