HİZMETLERİMİZ

*

 • *Muayene
  *Teşhis
  *Tedavi
  *Kemoterapi
  *Aşı
  *Ameliyat
  *Dijital Röntgen
  *Diş Temizliği
  *Tahlil
  *Mikroskop
  *ELISA Testleri
  *Patoloji – Sitoloji,  Kültür ve Antibiyogram
 •  *Hormon analizleri
 • *MR, tomografi 
  *Alerji Testleri
  *Kuduz titrasyon testi

MUAYENE- TEŞHİS – TEDAVİ
Kedi, köpek, kuş, tavşan su kaplumbağası, iguana, hamster gibi evcil dostlarımızın her türlü muayenesi,  teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.

DAHİLİYE
Kliniğimizde sindirim, kalp, akciğer, böbrek, kan hastalıkları,  kanser, kas-eklem hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, hormonal, alerjik ve immünolojik hastalıklar,  yaşlı( geriatri )  hastaların teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.


AMELİYATLAR

  Ameliyatlarımız tam otomatik anestezi cihazı ve monitörize edilerek  daha  güvenli bir şekilde yapılmaktadır

Kas ve Tendo Operasyonları:
Dünya Veteriner Kliniğinde; kas, deri ve yumuşak doku yaraları ve deri tümörleri,  tendo kopmaları operasyonları yapılmaktadır

Karın Bölgesi Operasyonları:

Dünya Veteriner Kliniği’nde mide torsiyonu,  gastrotomi, diagnostik laparotomi,  enterektomi, enterotomi, rectum diverticulum,mega kolon prolapsus recti,  anal keselerin ve tümörlerinin alınması; safra kanalı tıkanıklığı, dalak ameliyatları,
böbrek taşları ve tümörleri, nefrektomi, üretrectomi, idrar kesesi taşları ,dişilerin erkekleştirilmesi  ve tümörü operasyonları kliniğimizde gerçekleştirilmektedir.

Jinekolojik Operasyonlar:

Ovariohisterektomi ( dişi kısırlaştırma ameliyatı ), orsidektomi

( erkek kısırlaştırma ameliyatı ), sezeryan, pyometra, meme tümörleri operasyonları yapılmaktadır.

Fıtık Operasyonları:
Hernia diyaframatika, göbek, perineal,  inguinal,  kasık ve karın fıtıkları operasyonları yapılmaktadır.

Kulak Operasyonları:
Dünya Veteriner Kliniği’nde; kulak kepçesi hematomu, rezeksiyonu, dış kulak kanalı drenajı ve polip rezeksiyonu operasyonları gerçekleşmektedir.
*** Kliniğimizde estetik amaçlı kulak ameliyatı asla yapılmamaktadır.
*** Kliniğimizde estetik amaçlı kuyruk kesimi operasyonu asla yapılmamaktadır.

Göz Operasyonları:
Dünya Veteriner Kliniğinde; dostlarımızın göz kapaklarında oluşan kitlelerin operatif tedavisi, harder bezi hiperplazisi operasyonu, göz kapağı problemleri (ektropium, entropium,), konjuktiva yırtıkları ve kornea yaralanmaları durumunda cerrahi müdahale yapılmaktadır.

KEMOTERAPİ
lenfoma, lösemi, TVT (Transveneral tümör) deri, kemik vd. tömör vakalarında kemoterapi  protokolleri uygulanmaktadır.

AŞILAR
Kedi, köpek ve tavşanlarımızın aşıları bir program dâhilinde yapılmaktadır. Aşı programı olarak , Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneğinin, Bilim İnsanlarına hazırlattığı rehberdeki aşı programı uygulanmaktadır.

Köpek Aşıları:
Distemper (Köpek Gençlik Hastalığı): Köpeğin solunum, sindirim, deri, göz ve sinir sistemine bulaşan son derece bulaşıcı ve çoğu kez ölümcül olabilen bir viral hastalıktır.

Parvovirüs (Kanlı İshal): Semptomlar, ishal (ileri dönemlerde kanlı ishal ) yüksek ateş ve kusma olan ölümcül bir viral hastalıktır.

Adenovirüs (Bulaşıcı Hepatit): Yüksek ateş, susuzluk, iştahsızlık, karın ağrıları, karaciğer hasarı ve kanamaya yol açan viral bir hastalıktır.

Parainfluenza (Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu): Bu virüs üst solunum yollarında enfeksiyona neden olur.

Leptosipirozis: Hasta hayvanların burun akıntıları, idrar ve ya salyaların teması ile yayılan diğer köpeklere bulaştığı gibi insanlara da bulaşabilen zoonoz bir bakteriyel hastalıktır.

Bordotella Bronchiseptika: Üst solunum yolları enfeksiyonuna neden bakteriyel enfeksiyondur.

Kuduz: Bütün memelilere bulaşabilen ölümcül viral hastalıktır.

Kedi Aşıları:

Panleucopenia (Kedi Gençlik Hastalığı): Son derece bulaşıcı ve çoğu kez ölümcül viral enfeksiyondur.

Feline Viral Rhinotracheitis: Üst solunum yollarının çok bulaşıcı viral enfeksiyonudur. Aşı tek korunma yöntemidir.

Calcivirüs: Üst solunum yollarının çok bulaşıcı viral enfeksiyonudur. Aşı tek korunma yöntemidir.

Feline Leucemia Virüs: Öldürücü ve bulaşıcı viral bir enfeksiyondur, gerekli durumlarda yapılması tavsiye edilmektedir. ( özel durumlarda aşı programına dahil edilmektedir )

AŞI  ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESI GEREKEN UNSURLAR

1- Evcil dostumuz önce Veteriner Hekim tarafından muayene edilir, sağlıklı olup herhangi bir sakıncalı bir durum yok ise aşısı yapılır.

2 – Aşılama öncesi iç ve dış parazit tedavisi yapılmalıdır.

3- Hamilelik ve kızgınlıkta olan kedi ve köpeklere aşı uygulanmamalıdır.

4-Antibiyotik ve kortikosteroid gibi ilaç uygulanmış hastalara aşı yapılmamalıdır. Bu durumda aşı en erken bir hafta sonra yapılmalıdır.

5- Aşılama öncesi ve sonrasında iki gün banyo yaptırılmamalıdır.

6- Yakın zaman diliminde uzun bir seyahat düşünülüyorsa Veteriner Hekim’e haber verilmelidir.

7-Aşı programı bittikten yaklaşık bir hafta sonra yavruyu dışarı çıkarıp gezdirebilirsiniz.

KLİNİĞİMİZDE YAPILAN TESTLER

Hemogram (tam kan sayımı):

Dünya Veteriner Kliniği’nde Hema Screen 18 cihazı ile kan sayımı yapılmaktadır.

Biyokimya:

Dünya Veteriner Kliniği’nde,   V-CHEM  cihazı ile karaciğer , böbrek, safra yolları, muskuler  hasar , kalp, sindirim sistemi ile ilgili problemlerde tahlil yapılabilmektedir

İdrar Tahlili:

Dünya Veteriner Kliniği’nde İdrar tahlili ve gerekli görüldüğünde mikroskobik muayene ve özel boyalarla yapılan frotilerde muayene yapılabilmektedir. ( sistit, idrar taşları  muayenesi )

HORMON ANALİZLERİ:

Kliniğimizde hormonal testler yapılmaktadır

 

Gaita tahlili:

Dünya Veteriner Kliniği’nde Direkt, gerekli görüldüğünde fluatasyon ve sedimantasyon veya özel boyama yöntemleriyle mikroskop yardımı ile gaitada parazit, bakteri, mantar incelemeleri yapılmaktadır.

Mikroskobik İncelemeler:

Deri tahlili (mantar, uyuz, bakteri)
Gaita tahlili (parazit, mantar, bakteri )
Kulak kiri örneği incelemesi (kulak uyuzu, bakteri, mantar)
İdrar sedimentasyon tahlili (idrar taşları ve idrar yolu enfeksiyonu, patolojik bulgular)

KAN ÖRNEĞİ ANALİZLERİ:
Dünya Veteriner Kliniği’nde Periferik yayma ile aneminin çeşidi, kan parazitleri, lösemi, eritrosit – lökosit şekilleri muayenesi yapılmaktadır.

PATOLOJİ-SİTOLOJİ:
Seröz akıntılar  (  burun akıntısı, göz akıntısı, salya akıntısı, vajinal akıntı, karın ve göğüs boşluğu
aspirasyon sıvısı  )

KÜLTÜR ANTİBİYOGRAMI:
Şüpheli durumlarda anlaşmalı laboratuvara örnekler gönderilerek, çıkan sonuçlara göre tedaviler düzenlenmektedir.

ALLERJİ TESTLERİ:
Kan örneği alınarak anlaşmalı olduğumuz laboratuvar kanalı ile yapılmaktadır.

DİGİTAL RÖNTGEN: ( CR )


Dünya Veteriner Kliniği’nde Ortopedik problemler, Gastro – İntestinal Sistem, Üriner sistem, Solunum Sistemi, Dolaşım Sistemi ile ilgili çekimler yapılabilmektedir. (Gerekli durumlarda Sindirim Sistemi ve Üriner Sistemi hastalıklarında kontrast  madde ile çekimler yapılabilmektedir).

:

MR,TOMOGRAFİ 
Hasta sahiplerine merkez iletişim numaraları verilerek, dilediği merkezlerde çekim yaptırabilmektediler

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI:

Dünya Veteriner Kliniği’nde , diş temizliği, diş çekimi; ayrıca diş eti üremesi  ( epulis  ) operasyonları yapılmaktadır.

ELİSA TESTLERİ: 

Dünya Veteriner Kliniği’nde Köpekler için; Distemper virüs testi, Parvovirus, Lyme, Leischmania, Ehrlichia, Drofilaria testleri yapılmaktadır.
Dünya Veteriner Kliniği’nde Kediler için; FIV ( Kedi AIDS virüsü ) FIP ( feline infeksiyöz peritonitis ), FeLV ( felin leucemia virüs), Toxoplasma antijen-antikor testleri yapılmaktadır.

Dünya Veteriner Kliniği’nde MİKROÇİP UYGULAMASI yapılmaktadır: 
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 4, 6, 17 ve Uygulama Yönetmeliği’nin 7, 10 ve 21. maddelerinde bahsedilen, sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması için oluşturulmuş, özel ve kamu kurumlarının kullanım ve istifadesine sunulan bir elektronik kayıt sistemidir.
             
YURT DIŞI SEYAHATLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR:

Kuduz titrasyon testi:
Kan örneği Avrupa Birliği tarafından akreditasyonu kabul edilmiş laboratuvara örnek gönderilmektedir.
Gönderilen örnekler, her hafta SALI günleri test yapılmakta olup, süresi 2 iş günüdür. Test edilecek serumlar en geç pazartesi günü mesai bitimine kadar laboratuvarda test edilecek serumlar laboratuvara geliş tarihlerine göre sıralama yapılarak ona göre iş planı yapılmaktadır. Sonuçlar 1 ile 3 hafta içerisinde gönderilmektedir (herhangi bir aksaklık olmadığı takdirde).

 A.B. üye ülkelerine yolcu beraberinde götürülecek kedi, köpek ve gelincikler için İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünce hayvan sahiplerine “Yurtdışı Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası” düzenlenebilmesi için aşağıda belirtilen kriterlerin yerine getirilmiş olması gerekir.

Bazı durumlarda, her ülkenin canlı hayvan kabulünde değişiklikler olabileceğinden dolayı, gidilecek ülkenin konsolosluğuna sorularak olası değişiklikler öğrenmelidir.

1-Hayvanlara ISO 11784 veya 11785 standardına uygun elektronik tanımlama sistemi (mikroçip) takılmış olması gerekir.

2 – Aşılamadan en erken 30 gün sonra hayvandan kan örneği alınarak kuduz aşısı, antikor titrasyon testinin yaptırılması.

3- Test sonuçlarının en azından 0,5 IU/ml2 ye eşit olması gerekir.

4- Hayvan sahipleri hayvanlarını, ancak titrasyon testi için kan alınma tarihinin üzerinden 3 ay geçtikten sonra çıkarabileceklerdir.

5- Titrasyon testinin olumlu çıkması ve aşı  prospektüsünde belirtildiği  gibi  kuduz aşısının uygun zamanlarda  tekrar  yapılmış olması durumunda;   yeniden  titrasyon  testi  yaptırmaya  gerek yoktur.

6- İngiltere, Malta, İsveç ve İrlanda’ ya gidecek hayvanlar için ise kuduz titresine ilişkin yukarıdaki kurallar aranmaz. Bu ülkelere yolcu beraberinde götürülecek hayvanların uygun bir elektronik tanımlama sistemine (mikroçip) sahip olması yeterlidir.  Ancak bu ülkelere gidecek  hayvanların girişlerinde 3 ila 6 ay arasında karantina uygulamasına  tabi tutulacakları göz önünde bulundurulmalıdır.

7- Hayvan sahipleri bağlı bulundukları belediye başkanlığından sahip oldukları hayvana ilişkin menşei şahadetnamesi almak zorundadır.  Yine hayvan sahipleri almış oldukları bu belge ile bağlı oldukları İlçe Tarım Müdürlük’lerine müracaat ederek “ Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu “ almalıdır. ( Bu rapor merkez ilçeler diye adlandırdığımız Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ilçeleri için aranmaz.)

8- Hayvan sahipleri yukarıda zikredilen bütün bu belgeleri tamamlayarak İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi’ ne müracaat eder.  İstenilen belgelerin tamam olması durumunda; Müdürlüğümüzce “ Yurtdışı Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası düzenlenir.

Kaynak: http://www.istanbultarim.gov.tr // Detaylı Bilgi İçin: 0 216 3024100 – 1194 ve 1196

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Çalışma saatleri Hafta içi & Cumartesi: 09:00 – 19:00, Pazar: 10:00-14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Exit mobile version